KURSY MOTOROWODNE

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na patent motorowodny.

Patent daje następujące uprawnienia:
  • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. 

Wymagania przed uzyskaniem patentu:
  • Ukończony 14 rok życia (Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW)
  • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy w 1 dzień. Zajęcia teoretyczne to samodzielna nauka na podstawie udostępnionych wcześniej materiałów na platformie e-learningowej.

Cena kursu wynosi 500 zł.

Zgłoszenia na kursy motorowodne proszę wysyłać na adres odolski.tomasz@poczta.fm:

  • Imię i nazwisko:
  • Data urodzenia:
  • Telefon kontaktowy:
  • W temacie wiadomości proszę wpisać: kurs motorowodny
Terminy kursów motorowodnych ustalamy indywidualnie pod numerem telefonu 784-199-711.